Alternate art of the original 151 Pokémon by Ken Sugimori

fuckyeahkensugimori:

lwamfhmartiboxdotty9:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

[via]

NICE. It’s good to finally see all of these collected into one post!

(via r-szk)